3. štvrťročné testy z nemčiny

školský rok 2002/03

(8. a 9. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)Termín opravných písomiek:
každý deň vyučovania do piatku, 20. júna 2003
  (vždy popoludní od ca. 15:00)

Koncoročné testy pre oba ročníky sú plánované na: štvrtok/piatok, 12./13. júna 2003
Koncoročné diktáty pre oba ročníky sú plánované na: štvrtok/piatok, 29./30. mája 2003


Trieda VIII. A

Stupnica:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

75 a viac % známka   1
50 až 74 % známka   2
30 až 49 % známka   3
15 až 29 % známka   4
menej ako 15 % známka   5


Plný počet bodov v písomke:   93
Percentuálny priemer triedy: 5,12 % 68,59 % 9,83 známka 2
  (predošlý test) (tento test) (v opravách)  
Priemerná známka triedy: 0,30 1,82 0,36

  predošlý test tento test známka
Lucia 4 59 % 2
Jana 2 90 % 1
Adam 14 54 % 2
Eliška 21 98 % 1
Laura * 14 95 % 1
Nikola 26 73 % 2
Lenka * 7 75 % 1
Lukáš   36 19 % 4
Rasťo 30 27 % 4
Alica * 9 90 % 1
Mária 32 99 % 1
Lívia 11 82 % 1
Andrej 17 35 % 3
Tomáš ** 20 90 % 1
Juraj  †† 32 39 % 3
Martin 19 76 % 1
Filip 49 65 % 2

† = s pomôckami
†† = opravný test nevylepšil známku
* = známka vylepšená v opravnom teste
** = známka vylepšená po 2 opravách


Trieda IX. B

Stupnica:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

80 a viac % známka   1
50 až 79 % známka   2
35 až 49 % známka   3
20 až 34 % známka   4
menej ako 20 % známka   5


Plný počet bodov v písomke:   82
Percentuálny priemer triedy: 4,44 % 72,44 %   známka 2
  (predošlý test) (tento test)    
Priemerná známka triedy: 0,11 1,89  

  predošlý test tento test známka
Ivona 9 76 % 2
Biba 21 43 % 3
Veronika 10 84 % 1
Tomáš E. 24 65 % 2
Dodo G. 19 99 % 1
Tereza   19 79 % 2
Mišo 2 77 % 2
Tomáš K. 7 70 % 2
Peter K. 37 98 % 1
Jakub 7 81 % 1
Martin 24 26 % 4
Peter M. 19 44 % 3
Denisa 4 79 % 2
Lea 20 88 % 1
Milan 39 99 % 1
Lukáš 7 43 % 3
Lucia 2 83 % 1
Jozef V. 12 70 % 2

† = s pomôckami


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v sobotu, 7. júna 2003 o 23:10 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign