Opravné 3. štvrťročné písomky
z nemčiny a angličtiny

(školský rok 2002/03)

ZŠ a Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bratislava


Termíny ďalších opravných písomiek:
každý deň vyučovania do piatku, 20. júna 2003
  (vždy popoludní od ca. 15:00)

Koncoročný test vo všetkých skupinách: štvrtok/piatok, 12./13. júna 2003


meno trieda oproti predošlému pokusu opravný test známka
Laura * VIII.A 61 95 % 1
Lenka * VIII.A 12 75 % 1
Alica * VIII.A 27 90 % 1
Tomáš Pu. ** VIII.A 52
6
90 % 1
Juraj R. VIII.A 9 39 % 3
Juro B. I.B / a 19 63 % 2
Katrin C. * I.B / a 19 35 % 3
Kubo C. * I.B / a 5 81 % 1
Tibor ** I.B / a 55
32
88 % 2
Petra * I.B / a 20 26 % 3
Klaudia I.B / a 26 62 % 2
Maťo M. I.B / a 20
16
84 % 2
Dana I.B / a 19 65 % 2
Tomáš Po. ** I.B / a 32
10
90 % 1
Martin R. * I.B / a 4 90 % 1
James T. I.B / a 26 60 % 2
Viktor V. I.B / a 39
37
84 % 2
Dominika  ††† I.B / b 32 30 % 2
Verča P. I.B / b 11 57 % 3
Saša R. * I.B / b 10 28 % 3
Lucia V. * I.B / b 25 89 % 1
Martin B. *  II.B / a 21 70 % 2
Filip * II.B / a 27 70 % 2
Viktor K. * II.B / a 38 68 % 2
Peter M. *  II.B / a 34 72 % 2
Ivan V. * II.B / a 15 82 % 1
Silvia N. II.B / b 16 66 % 2

† = s pomôckami
††† = študuje AJ od tohto šk. roka
* = vylepšená známka 3. štvrťročného testu
** = vylepšená známka po 2 opravách


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v nedeľu, 15. júna 2003 o 22:31 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign