Polročné testy z nemčiny

školský rok 2002/03

(8. a 9. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)Tretí štvrťročný diktát v oboch ročníkoch je plánovaný na: štvrtok/piatok, 3./4. apríla 2003.
Tretí štvrťročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: utorok, 15. apríla 2003.


Trieda VIII. A

Stupnica:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

80 a viac % známka   1
50 až 79 % známka   2
35 až 49 % známka   3
20 až 34 % známka   4
menej ako 20 % známka   5


Plný počet bodov v písomke:   75
Percentuálny priemer triedy: 2,65 % 63,47 % 0,59 známka 2
  (predošlý test) (tento test) (v opravách)  
Priemerná známka triedy: 0,06 2,12 0,06
Priemerná známka na vysvedčení: 0,077 1,765 0,059

  predošlý test tento test známka vysved-
čenie
Lucia   5 63 % 2 {2}
Jana  ††† 19 92 % 1 {1}
Adam  ††† 36 40 % 3 {2}
Eliška 6 77 % 2 {1}
Laura   9 81 % 2 {2}
Nikola   15 47 % 3 {2}
Lenka * 5 82 % 1 {1}
Lukáš 21 55 % 2 {3}
Rasťo  ††† 18 57 % 2 {2}
Alica 4 81 % 1 {1}
Mária  ††† 15 67 % 2 {1}
Lívia 12 71 % 2 {1}
Andrej 19 52 % 2 {3}
Tomáš 16 70 % 2 {1}
Juraj 10 71 % 2 {1}
Martin 3 57 % 2 {2}
Filip   32 16 % 5 {4}

† = s pomôckami
††† = v náhradnom termíne
* = známka vylepšená v opravnom teste


Trieda IX. B

Stupnica:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

75 a viac % známka   1
50 až 74 % známka   2
25 až 49 % známka   3
10 až 24 % známka   4
menej ako 10 % známka   5


Plný počet bodov v písomke:   108
Percentuálny priemer triedy: 5,83 % 68,00 % 1,17 známka 2
  (predošlý test) (tento test) (v opravách)  
Priemerná známka triedy: 0,11 1,78 0,05
Priemerná známka na vysvedčení: 0,020 1,333 0,056

  predošlý test tento test známka vysved-
čenie
Ivona 0 67 % 2 {1}
Biba 33 64 % 2 {2}
Veronika 2 74 % 2 {1}
Tomáš E. 13 89 % 1 {1}
Dodo G.   41 80 % 2 {2}
Tereza 14 60 % 2 {1}
Mišo 3 75 % 1 {1}
Tomáš K. 4 63 % 2 {1}
Peter K. 11 61 % 2 {1}
Jakub 5 74 % 2 {1}
Martin  ††† 1 50 % 2 {2}
Peter M. 27 63 % 2 {2}
Denisa 17 83 % 1 {1}
Lea 1 68 % 2 {1}
Milan 36 60 % 2 {1}
Lukáš *  3 50 % 2 {2}
Lucia 18 85 % 1 {1}
Jozef V. 6 58 % 2 {2}

† = s pomôckami
††† = v náhradnom termíne
* = známka vylepšená v opravnom teste


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v pondelok, 3. februára 2003 o 5:14 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign