Štvrťročné testy z nemčiny

školský rok 2002/03

(8. a 9. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)Opravné štvrťročné testy možno písať:
podľa dohody do piatku, 24. januára 2003.


Polročný diktát v oboch ročníkoch je plánovaný na: štvrtok/piatok, 9./10. januára 2003.
Polročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: štvrtok/piatok, 16./17. januára 2003.


Trieda VIII. A

Stupnica:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

80 a viac % známka   1
50 až 79 % známka   2
35 až 49 % známka   3
20 až 34 % známka   4
menej ako 20 % známka   5


Plný počet bodov v písomke: 119
Percentuálny priemer triedy: 66,12 % 3,00 % známka 2
    (v opravách)  
Priemerná známka triedy: 2,06 0,06


Lucia   58 % 2
Jana   †† 73 % 2
Adam 76 % 2
Eliška 83 % 1
Laura  †† 72 % 2
Nikola  †† 62 % 2
Lenka  †† 77 % 2
Lukáš   †† 34 % 4
Rasťo 39 % 3
Alica  †† 77 % 2
Mária 82 % 1
Lívia 83 % 1
Andrej   33 % 4
Tomáš * 86 % 1
Juraj 81 % 1
Martin  †† 60 % 2
Filip  ††† 48 % 3

† = s pomôckami
†† = opravný test nevylepšil známku
††† = v náhradnom termíne
* = známka vylepšená v opravnom teste


Trieda IX. B

Stupnica:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

67 a viac % známka   1
50 až 66 % známka   2
30 až 49 % známka   3
15 až 29 % známka   4
menej ako 15 % známka   5


Plný počet bodov v písomke: 110
     v opravnej písomke: 93
Percentuálny priemer triedy: 62,17 % 12,11 % známka 2
    (v opravách)  
Priemerná známka triedy: 1,67 0,66


Ivona ** 67 % 1
Biba 31 % 3
Veronika * 72 % 1
Tomáš E. * 76 % 1
Dodo G.   39 % 3
Tereza  ††† 74 % 1
Mišo * 72 % 1
Tomáš K. * 67 % 1
Peter K. * 72 % 1
Jakub 69 % 1
Martin  †† 49 % 3
Peter M. 36 % 3
Denisa 66 % 2
Lea 67 % 1
Milan * 96 % 1
Lukáš * 47 % 3
Lucia 67 % 1
Jozef V.  †† 52 % 2

† = s pomôckami
†† = opravný test nevylepšil známku
††† = v náhradnom termíne
* = známka vylepšená v opravnom teste
** = známka vylepšená po 2 opravách


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v utorok, 14. januára 2003 o 19:00 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign