Opravné štvrťročné písomky
z nemčiny a angličtiny

9. december 2002 – 13. január 2003 (školský rok 2002/03)

ZŠ a Gymnázium sv. Vincenta de Paul, BratislavaTermíny ďalších opravných písomiek:
podľa dohody do piatku, 24. januára 2003


Polročný diktát vo všetkých skupinách: štvrtok / piatok, 9. / 10. januára 2003
Polročný test vo všetkých skupinách: štvrtok / piatok, 16. / 17. januára 2003

VIII.A IX.B
I.B(“A”) I.B(“B”) II.B(“A”) II.B(“B”)meno trieda predošlý pokus opravný test známka
Jana B. VIII.A 2 71 % 2
Laura VIII.A 12 60 % 2
Nikola   VIII.A 5 57 % 2
Lukáš G.   VIII.A 12 34 % 4
Lenka F. VIII.A 0 77 % 2
Alica VIII.A 3 77 % 2
Tomáš P. * VIII.A 36 86 % 1
Martin T. VIII.A 2 58 % 2

† = s pomôckami
* = vylepšená známka


meno trieda predošlý pokus opravný test známka
Ivona B. ** IX.B 3
2
67 % 1
Veronika D. * IX.B 15 72 % 1
Tomáš E. * IX.B 16 76 % 1
Tereza  ††† IX.B   74 % 1
Mišo * IX.B 32 72 % 1
Tomáš K. * IX.B 40 67 % 1
Peter K. * IX.B 17 72 % 1
Martin M. IX.B 18 49 % 3
Milan * IX.B 41 96 % 1
Lukáš S. * IX.B 34 47 % 3
Jozef V. IX.B 8 44 % 3

plný počet bodov: 93
††† = na prvý pokus
* = vylepšená známka
** = vylepšená známka po 2 opravách


meno trieda predošlý pokus opravný test známka
Kate B. ** ††† I.B / a 10
20
89 % 1
Katrin C. * I.B / a 23 75 % 2
Tibor * I.B / a 21 75 % 2
Petra * I.B / a 22 79 % 2
Silvia H. * I.B / a 26 80 % 1
Kristína * I.B / a 32 82 % 1
Maťo M. * ††† I.B / a 6 80 % 1
Dana * I.B / a 16 90 % 1
Tomáš P. * I.B / a 17 81 % 1
Martin R. * ††† I.B / a 18 91 % 1
Jana S. * I.B / a 11 85 % 1
James T.  ††† I.B / a 6 74 % 2
Viktor V.  ††† I.B / a 1 74 % 2

plný počet bodov: 79
††† = v 2. opravnej písomke plný počet bodov: 61
* = vylepšená známka
** = vylepšená známka po 2 opravách


meno trieda predošlý pokus opravný test známka
Kate G. I.B / b 3 78 % 2
Marián * I.B / b 25 83 % 1
Dominika * ††† I.B / b 27 59 % 1
Michal K. * I.B / b 12 60 % 2
Katarína K. * I.B / b 15 85 % 1
Barbora M. * I.B / b 19 67 % 2
Tina * I.B / b 14 85 % 1
Verča P. *  I.B / b 21 57 % 3
Saša R. I.B / b 11 58 % 3
Andrej S. *  I.B / b 43 73 % 2
Lenka Š. * I.B / b 13 91 % 1
Lucia V. *  I.B / b 11 67 % 2

plný počet bodov: 69
† = s pomôckami
††† = študuje AJ od tohto šk. roka
* = vylepšená známka


meno trieda predošlý pokus opravný test známka
Martin B.   II.B / a 2 45 % 3
Katarína F. *  II.B / a 14 69 % 2
Adam G. * II.B / a 5 32 % 3
Viktor K. II.B / a 2 41 % 3
Ivana K. II.B / a 5 33 % 3
Mária K.   II.B / a 19 52 % 3
Peter L. II.B / a 9 75 % 2
Katarína L. *  II.B / a 16 65 % 2
Peter M.   II.B / a 15 28 % 4
Ivan V. II.B / a 2 72 % 2

plný počet bodov: 44
† = s pomôckami
* = vylepšená známka


meno trieda predošlý pokus opravný test známka
Monika J. *  II.B / b 19 65 % 2

plný počet bodov: 56
† = s pomôckami
* = vylepšená známka


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v utorok, 14. januára 2003 o 19:00 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign