Koncoročné testy z nemčiny

školský rok 2002/03

(8. a 9. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


Posledný termín opravnej písomky:
piatok, 20. júna 2003 o 10:00

Upozornenie: začiatok písania testu sa môže posunúť o 1–120 minút; prihlásiť sa treba do 10:00

Trieda VIII. A

Stupnica:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

80 a viac % známka   1
50 až 79 % známka   2
35 až 49 % známka   3
20 až 34 % známka   4
menej ako 20 % známka   5


Plný počet bodov v písomke:   101
Percentuálny priemer triedy: 1,29 % 69,88 % 10,94 známka 2
  (predošlý test) (tento test) (v opravách)  
Priemerná známka triedy: 0,00 1,82 0,53
Priemerná známka na vysvedčení: 0,176 1,588 0,412

  predošlý test tento test známka vysved-
čenie
Lucia 5 64 % 2 {2}
Jana * 3 87 % 1 {1}
Adam 3 51 % 2 {2}
Eliška 18 80 % 1 {1}
Laura * 12 83 % 1 {1}
Nikola 14 87 % 1 {1}
Lenka 8 67 % 2 {1}
Lukáš  †† 28 47 % 3 {3}
Rasťo * 44 71 % 2 {3}
Alica * 7 83 % 1 {1}
Mária 15 84 % 1 {1}
Lívia  ††† 12 70 % 2 {1}
Andrej 12 23 % 4 {3}
Tomáš 13 77 % 2 {1}
Juraj * 44 83 % 1 {1}
Martin 22 98 % 1 {1}
Filip 32 33 % 4 {3}

†† = opravný test nevylepšil známku
††† = v náhradnom termíne
* = známka vylepšená v opravnom teste


Trieda IX. B

Stupnica:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

80 a viac % známka   1
60 až 79 % známka   2
40 až 59 % známka   3
20 až 39 % známka   4
menej ako 20 % známka   5


Plný počet bodov v písomke:   120
Percentuálny priemer triedy: 6,18 % 66,27 % 5,14 známka 2
  (predošlý test) (tento test) (v opravách)  
Priemerná známka triedy: 0,44 2,33 0,27
Priemerná známka na vysvedčení: 0,444 1,778 0,166

  predošlý test tento test známka vysved-
čenie
Ivona 7 83 % 1 {1}
Biba < 43 >     {2}
Veronika 28 56 % 3 {2}
Tomáš E. 22 87 % 1 {1}
Dodo G. 65 34 % 4 {2}
Tereza < 79 >     {2}
Mišo 1 78 % 2 {2}
Tomáš K. 27 43 % 3 {2}
Peter K. 1 99 % 1 {1}
Jakub < 81 >     {2}
Martin 4 30 % 4 {3}
Peter M. 14 58 % 3 {3}
Denisa 20 99 % 1 {1}
Lea * 5 93 % 1 {1}
Milan 21 78 % 2 {1}
Lukáš * 43 43 % 3 {3}
Lucia 24 59 % 3 {1}
Jozef V. 16 54 % 3 {2}

* = známka vylepšená v opravnom teste


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v piatok, 27. júna 2003 o 11:11 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign