Opravné koncoročné písomky
z nemčiny a angličtiny

(školský rok 2002/03)

ZŠ a Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bratislava


Posledný termín opravnej písomky:
piatok, 20. júna 2003 o 10:00

Upozornenie: začiatok písania testu sa môže posunúť o 1–120 minút; prihlásiť sa treba do 10:00


meno trieda oproti predošlému pokusu opravný test známka vysved-
čenie
Jana * VIII.A 8 87 % 1 {1}
Laura * VIII.A 45 83 % 1 {1}
Nikola * VIII.A 22 87 % 1 {1}
Lukáš G. VIII.A 5 47 % 3 {3}
Rasťo * VIII.A 53 71 % 2 {3}
Alica * VIII.A 26 83 % 1 {1}
Juraj R. * VIII.A 27 83 % 1 {1}
Lea * IX.B 34 93 % 1 {1}
Lukáš S. * IX.B 43 43 % 3 {3}
Maťo M. I.B / a 5 79 % 2 {1}
Ivana *  II.B / a 72 72 % 2 {2}
Mária   II.B / a 26 55 % 3 {3}
Peter L. * II.B / a 75 75 % 2 {1}
Peter M.   II.B / a 1 47 % 3 {3}
Monika J.  II.B / b 20 58 % 4 {3}
Ivan N. * II.B / b 31 91 % 1 {2}
Andrea P. *  II.B / b 30 88 % 2 {2}

† = s pomôckami
* = vylepšená známka koncoročného testu


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v nedeľu, 22. júna 2003 o 13:57 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign