Najkvalitnejší emailový program sveta - to je Netopier. Kliknite na obrázok a stiahnite si Netopiera na vlastný počítač. makrá pre   The Bat!

v slovenčine (české makrá nájdete tu)

Automatické skloňovanie dní / mesiacov
Prerátavanie času odoslania pôvodného emailu na časovú zónu odosielateľa

(Navštívte Netopiera na jeho českej / globálnej domácej stránke!)

Úvod
anglicky rusky nemecky slovensky česky

1)   Ako nastaviť v Bat!ovi automatické skloňovanie dní a mesiacov pri vkladaní dátumu odoslania pôvodnej správy?

2)   Ako používať pri skloňovaní mien dní / mesiacov diakritiku?

3)   Ako zariadiť, aby šablona automaticky vkladala slová napísal / napísala podľa toho, či pôvodný odosielateľ bol muž alebo žena?

4)   Ako uviesť pôvodný čas odoslania správy vo formáte Hodiny:Minúty namiesto Hodiny:Minúty:Sekundy?

5)   Ako uviesť pôvodný čas odoslania správy bez toho, aby sa uvádzal údaj o časovom pásme, čiže bez (GMT ±0000)?

6)   Ako uviesť údaj o časovom pásme odosielateľa bez použitia skratky GMT, iba vo formáte (±0000)?

7)   Ako automaticky vložiť do správy pozdrav v závislosti od času dňa, kedy správu píšeme?

8)   Ako pridať do odpovedacej šablony pre porovnanie aj čas v mojom časovom pásme?

9)   Ako sa dá zariadiť, aby Bat! automaticky vkladal do odpovedí porovnanie časových pásiem („keď som mal na hodinkách...“) len vtedy, keď odpovedám človeku, ktorý nebýva v tom istom časovom pásme ako ja?

10)   Ako sa dá zariadiť, aby Bat! automaticky vložil do odpovede alternatívnu frázu (odlišnú od „keď som mal na hodinkách...“) vtedy, keď moje časové pásmo a časové pásmo odosielateľa sú rovnaké?

11)   Ako automaticky vložiť do správy dátum (napríklad dnešný dátum) v ktoromkoľvek jazyku nezávisle od toho, akú jazykovú lokalizáciu Windows používam a aké mám vo Windows Regionálne nastavenia?

12)   Akú odpovedaciu šablonu používa v emailových diskusných skupinách autor tejto webstránky?


1)   Ako nastaviť v Bat!ovi automatické skloňovanie dní a mesiacov pri vkladaní dátumu odoslania pôvodnej správy?

Založte si vo foldri, v AddressBooku („kartotéke“) alebo vo Vlastnostiach Účtu odpovedaciu šablonu typu:

V%QINCLUDE="den", %QINCLUDE="datum" %QINCLUDE="mesiac" %QINCLUDE="rok" %-
o %QINCLUDE="cas",
napisal %ABOFROMNAME="%OFROMNAME":

%Quotes
%Cursor

--
Srdecne zdravi
 %FromFName              mailto:%FromAddr

Túto odpovedaciu šablonu si môžete ľubovoľne upraviť podľa vlastných potrieb: pridať do nej alebo ubrať z nej položky, vhodne upraviť, rozšíriť alebo skrátiť text. Poradie jednotlivých makier (%QINCLUDE i všetkých ostatných) môžete ľubovoľne meniť. Rovnako môžete medzi jednotlivé makrá vkladať akýkoľvek iný text (znaky, písmená, slová, vety či ďalšie makrá). Nezabudnite, že v Bat!ovi si môžete vytvoriť neobmedzený počet plne automatických odpovedacích šablon pre najrôznejšie príležitosti, a v akomkoľvek jazyku.

Ďalej si založte nasledovných osem Quick Templates („vkladacích šablon“) pomocou editora CTRL+SHIFT+Q. Môžete si ich skopírovať priamo z tejto webstránky. (Pozor: pri kopírovaní z Opery a Netscapu môže dôjsť k zmene riadkovania; uistite sa, že ste si šablony uložili presne v tej forme, v akej ich vidíte na tejto webstránke. Šablony sa vždy končia posledným písmenom na poslednom riadku – nepridávajte zaň medzery ani zalomenie riadku.)

i)   vkladacia šablona cas

%SETPATTREGEXP="(?m-s)Date\:\s*?((.*?[\d]{4})\s*?([\d]{0,2}\:%-
[\d]{0,2}\:[\d]{0,2})\s*?(.*))"%REGEXPBLINDMATCH="%HEADERS"%-
%SUBPATT="3" (GMT%SUBPATT="4")

ii)   vkladacia šablona day

%SETPATTREGEXP="^Date\:\s*(...)"%-
%REGEXPMATCH="%HEADERS"%-

iii)   vkladacia šablona month

%SETPATTREGEXP="^Date\:.*?\,[\s\d]*(\S*)"%-
%REGEXPMATCH="%HEADERS"

iv)   vkladacia šablona rok

%SETPATTREGEXP="^Date\:.*?(\d{4})"%-
%REGEXPMATCH="%Headers"

v)   vkladacia šablona DOM

%SETPATTREGEXP="^Date\:.*?\,\s*(\d*)"%-
%REGEXPMATCH="%HEADERS"

vi)   vkladacia šablona datum

%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="01":"1."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="02":"2."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="03":"3."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="04":"4."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="05":"5."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="06":"6."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="07":"7."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="08":"8."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="09":"9."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM""">"09":"%QINCLUDE=""DOM""."%-

vii)   vkladacia šablona den

%REM="Uvedie v 6. pade a bez diakritiky den odoslania povodnej spravy"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Mon":" pondelok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Tue":" utorok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Wed":" stredu"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Thu":"o stvrtok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Fri":" piatok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Sat":" sobotu"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Sun":" nedelu"%-

viii)   vkladacia šablona mesiac

%REM="Uvedie v 2. pade a bez diakritiky mesiac odoslania povodnej spravy"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Jan":"januara"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Feb":"februara"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Mar":"marca"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Apr":"aprila"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="May":"maja"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Jun":"juna"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Jul":"jula"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Aug":"augusta"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Sep":"septembra"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Oct":"oktobra"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Nov":"novembra"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Dec":"decembra"%-

Hotovo. Vaša odpovedacia šablona Vám automaticky skloňuje mená dní a mesiacov:


V sobotu, 4. augusta 2001 o 12:35:42 (GMT +0200),
napisal Janko Hrasko:

> ...................................................................................
> ............................................................


--
Srdecne zdravi
 Marienka               mailto:marienka@zalesom.sk

Späť


2)   Ako používať pri skloňovaní mien dní / mesiacov diakritiku?

Upravte si vo foldri, v AddressBooku („kartotéke“) alebo vo Vlastnostiach Účtu odpovedaciu šablonu nasledovne:

%CHARSET="iso-8859-2"%-
V%QINCLUDE="denD", %QINCLUDE="datum" %QINCLUDE="mesiacD" %QINCLUDE="rok" %-
o %QINCLUDE="cas",
napísal %ABOFROMNAME="%OFROMNAME":

%Quotes
%Cursor

--
Srdečne zdraví
 %FromFName             mailto:%FromAddr

Uistite sa, že máte v editore CTRL+SHIFT+Q založené Quick Templates („vkladacie šablony“), ktoré boli uvedené v odpovedi na otázku 1. Pre diakritiku stačí, keď si založíte iba prvých šesť tam spomínaných vkladacích šablon, ale odporúča sa založiť si všetkých osem.

Teraz si založte ešte dve dodatočné Quick Templates („vkladacie šablony“) v editore CTRL+SHIFT+Q:

ix)   vkladacia šablona denD

%REM="Uvedie v 6. páde a s diakritikou deň odoslania pôvodnej správy"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Mon":" pondelok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Tue":" utorok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Wed":" stredu"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Thu":"o štvrtok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Fri":" piatok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Sat":" sobotu"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Sun":" nedeľu"%-

x)   vkladacia šablona mesiacD

%REM="Uvedie v 2. páde a s diakritikou mesiac odoslania povodnej správy"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Jan":"januára"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Feb":"februára"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Mar":"marca"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Apr":"apríla"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="May":"mája"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Jun":"júna"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Jul":"júla"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Aug":"augusta"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Sep":"septembra"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Oct":"októbra"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Nov":"novembra"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Dec":"decembra"%-

Hotovo. Odpovedacia šablona Vám automaticky s diakritikou skloňuje mená dni a mesiacov:


V nedeľu, 29. júla 2001 o 22:04:11 (GMT +0200),
napísal Janko Hraško:

> ...................................................................................
> ............................................................


--
Srdečne zdraví
 Marienka               mailto:marienka@zalesom.sk

Späť


3)   Ako zariadiť, aby šablona automaticky vkladala slová napísal / napísala podľa toho, či pôvodný odosielateľ bol muž alebo žena?

Upravte si odpovedaciu šablonu nasledovne:

%CHARSET="iso-8859-2"%-
V%QINCLUDE="denD", %QINCLUDE="datum" %QINCLUDE="mesiacD" %QINCLUDE="rok" %-
o %QINCLUDE="cas",
napísal%IF:"%ABOFROMGENDER"="1":"":"%IF:'%ABOFROMGENDER'='2':'a':'(a)'" %-
%ABOFROMNAME="%OFROMNAME":

%Quotes
%Cursor

--
Srdečne zdraví
 %FromFName             mailto:%FromAddr

Hotovo. Ak máte v AddressBooku („kartotéke“) odosielateľa pôvodnej správy zaznamenaného ako muža, šablona Vám automaticky vygeneruje:


napísal Jozef Mrkvička:

ak máte v AddressBooku („kartotéke“) odosielateľa pôvodnej správy zaznamenaného ako ženu, šablona Vám automaticky vygeneruje:


napísala Jarmila Čučoriedková:

a ak ste odosielateľovi pôvodnej správy v AddressBooku („kartotéke“) ešte nepriradili pohlavie, alebo ho vôbec nemáte zaevidovaného, šablona Vám automaticky vygeneruje:


napísal(a) Pat Jones:

Späť


4)   Ako uviesť pôvodný čas odoslania správy vo formáte Hodiny:Minúty namiesto Hodiny:Minúty:Sekundy?

Založte si vkladaciu šablonu cas-hm:

%SETPATTREGEXP="(?m-s)Date\:.*?(\d{0,2}\:\d{0,2})\:\d{0,2}\s*(.*)"%-
%REGEXPBLINDMATCH="%HEADERS"%-
%SUBPATT="1"

V odpovedacej šablone potom používajte makro %QINCLUDE="cas-hm" namiesto makra %QINCLUDE="cas" vždy vtedy, keď budete chcieť zobraziť čas odoslania pôvodnej správy namiesto dlhého formátu Hodiny:Minúty:Sekundy v krátkom formáte Hodiny:Minúty:


22:04

Späť


5)   Ako uviesť pôvodný čas odoslania správy bez toho, aby sa uvádzal údaj o časovom pásme, čiže bez (GMT ±0000)?

Založte si vkladaciu šablonu cas2:

%SETPATTREGEXP="(?m-s)Date\:\s*?((.*?[\d]%-
{4})\s*?([\d]{0,2}\:[\d]{0,2}\:[\d]{0,2})\s*?(.*))"%-
%REGEXPBLINDMATCH="%HEADERS"%-
%SUBPATT="3"

ktorej výsledkom bude údaj o čase vzniku pôvodnej správy vo formáte:


22:04:11

V odpovedacej šablone potom používajte makro %QINCLUDE="cas2" namiesto makra %QINCLUDE="cas" vždy vtedy, keď budete chcieť zobraziť čas odoslania pôvodnej správy bez údajov o časovom pásme odosielateľa. Nezobrazí sa ani skratka GMT, ani číselný údaj ±0000, no pôvodný čas odoslania napriek tomu bude správne odrážať čas v časovej zóne odosielateľa.

Späť


6)   Ako uviesť údaj o časovom pásme odosielateľa bez použitia skratky GMT, iba vo formáte (±0000)?

Uistite sa, že už máte založenú vkladaciu šablonu cas2, uvedenú v odpovedi na otázku č 5. Potom si založte ďalšiu vkladaciu šablonu gmt:

%SETPATTREGEXP="(?m-s)Date\:.*?(\d{0,2}\:\d{0,2})\:\d{0,2}\s*(.*)"%-
%REGEXPBLINDMATCH="%HEADERS"%-
%SUBPATT="2"

V odpovedacej šablone potom môžete čas vytvorenia pôvodnej správy uvádzať pomocou nasledovných dvoch makier:

%QINCLUDE="cas2" (%QINCLUDE="gmt")

čoho vysledkom bude údaj vo formáte:


22:04:11 (-0600)

Späť


7)   Ako automaticky vložiť do správy pozdrav v závislosti od času dňa, kedy správu píšeme?

Založte si vkladaciu šablonu pozdrav:

%IF:"%TIME='hh:mm:ss'"=>"04:00:00":"%IF:'%TIME=""hh:mm:ss""'<='08:59:59':'Dobré ráno'"%-
%IF:"%TIME='hh:mm:ss'"=>"09:00:00":"%IF:'%TIME=""hh:mm:ss""'<='17:59:59':'Dobrý deň'"%-
%IF:"%TIME='hh:mm:ss'"=>"18:00:00":"%IF:'%TIME=""hh:mm:ss""'<='23:59:59':'Dobrý večer'"%-
%IF:"%TIME='hh:mm:ss'"=>"00:00:00":"%IF:'%TIME=""hh:mm:ss""'<='03:59:59':'Dobrú noc'"%-

Do odpovedacej šablony potom vložte makro %QINCLUDE="pozdrav".

V závislosti od miesta v šablone, kde toto makro použijete (napr. na začiatku alebo na konci listu), si tiež môžete upraviť vyššie uvedené pozdravy, ktoré Vám makro bude automaticky vkladať do listu. Sotva bude vhodné na začiatku Vášho emailu osloviť čitateľa pozdravom „Dobrú noc“: preto ak toto makro budete používať na začiatku listu, zameňte si vo vyššie uvedenej vkladacej šablone výraz „Dobrú noc“ napríklad výrazom „Dobré ráno“.

Späť


8)   Ako pridať do odpovedacej šablony pre porovnanie aj čas v mojom časovom pásme?

Upravte si odpovedaciu šablonu nasledovne:

%CHARSET="iso-8859-2"%-
V%QINCLUDE="denD", %QINCLUDE="datum" %QINCLUDE="mesiacD" %QINCLUDE="rok" %-
o %QINCLUDE="cas",
keď som mal na hodinkách %OTIME (%ODOW),
napísal%IF:"%ABOFROMGENDER"="1":"":"%IF:'%ABOFROMGENDER'='2':'a':'(a)'" %-
%ABOFROMNAME="%OFROMNAME":

%Quotes
%Cursor

--
Srdečne zdraví
 %FromFName             mailto:%FromAddr

Frázu, ktorá je vyznačená farebne, môžete zameniť za hocijakú inú, ktorá sa Vám páči viac. (Napr. keď na Slovensku bolo %OTIME,.) Výsledkom práve uvedenej odpovedacej šablony bude:


V nedeľu, 29. júla 2001 o 19:04:11 (GMT -0400),
keď som mal na hodinkách 01:04 (pondelok),
napísal John Smith:

> ...................................................................................
> ............................................................


--
Srdečne zdraví
 Ferdinand               mailto:ferdinand777@pobox.sk

Späť


9)   Ako sa dá zariadiť, aby Bat! automaticky vkladal do odpovedí porovnanie časových pásiem („keď som mal na hodinkách...“) len vtedy, keď odpovedám človeku, ktorý nebýva v tom istom časovom pásme ako ja?

Uistite sa, že už máte založenú vkladaciu šablonu cas2, uvedenú v odpovedi na otázku č 5. Odporúča sa, aby ste takisto mali založených všetkých 10 vkladacích šablon uvedených v odpovediach na otázky č. 1 a 2.

Potom si upravte odpovedaciu šablonu nasledovne:
V%QINCLUDE="den", %QINCLUDE="datum" %QINCLUDE="mesiac" %-
%QINCLUDE="rok" o %QINCLUDE="cas",
%IF:"%QINCLUDE='cas2'"="%OTIME='hh:mm:ss'":"%-":"%-
ked som mal na hodinkach %OTIME (%ODOW),
"%-
napisal%IF:"%ABOFROMGENDER"="1":"":"%IF:'%ABOFROMGENDER'='2':'a':'(a)'" %-
%ABOFROMNAME="%OFROMNAME":

%Quotes
%Cursor

--
Srdecne zdravi
 %FromFName             mailto:%FromAddr

Teraz keď odpoviete na email človeka z toho istého časového pásma, v ktorom ste Vy, Bat! Vám do odpovede automaticky vloží iba dva úvodné riadky:


V nedelu, 29. jula 2001 o 10:01:32 (GMT +0200),
napisala Jarmila Cucoriedkova:

> ...................................................................................
> ............................................................


--
Srdecne zdravi
 Ferdinand               mailto:ferdinand777@pobox.sk

Keď však budete odpovedať na email človeka, ktorý Vám píše z iného časového pásma, než v akom sa nachádzate Vy, vtedy Vám Bat! do odpovede automaticky vloží všetky tri úvodné riadky, aj s porovnaním času vo Vašom časovom pásme:


V nedelu, 29. jula 2001 o 22:04:11 (GMT -0400),
ked som mal na hodinkach 04:04 (pondelok),
napisal John Smith:

> ...................................................................................
> ............................................................


--
Srdecne zdravi
 Ferdinand               mailto:ferdinand777@pobox.sk

Späť


10)   Ako sa dá zariadiť, aby Bat! automaticky vložil do odpovede alternatívnu frázu (odlišnú od „keď som mal na hodinkách...“) vtedy, keď moje časové pásmo a časové pásmo odosielateľa sú rovnaké?

Uistite sa, že už máte založenú vkladaciu šablonu cas2, uvedenú v odpovedi na otázku č 5. Odporúča sa, aby ste takisto mali založených všetkých 10 vkladacích šablon uvedených v odpovediach na otázky č. 1 a 2.

Potom si upravte odpovedaciu šablonu nasledovne:

V%QINCLUDE="den", %QINCLUDE="datum" %QINCLUDE="mesiac" %-
%QINCLUDE="rok" o %QINCLUDE="cas",
%IF:"%QINCLUDE='cas2'"="%OTIME='hh:mm:ss'":"%-
(mimochodom, moje hodinky ukazovali rovnaky cas)
":"%-
ked som mal na hodinkach %OTIME (%ODOW),
"%-
napisal%IF:"%ABOFROMGENDER"="1":"":"%IF:'%ABOFROMGENDER'='2':'a':'(a)'" %-
%ABOFROMNAME="%OFROMNAME":

%Quotes
%Cursor

--
Srdecne zdravi
 %FromFName             mailto:%FromAddr

Vety, ktoré sú vyznačené farebne, môžete zameniť za hocijaké iné, ktoré sa Vám páčia viac. Teraz keď odpoviete na email človeka z toho istého časového pásma, v ktorom ste Vy, Bat! Vám do odpovede automaticky vloží:


V nedelu, 29. jula 2001 o 10:01:32 (GMT +0200),
(mimochodom, moje hodinky ukazovali rovnaky cas)
napisala Jarmila Cucoriedkova:

> ...................................................................................
> ............................................................


--
Srdecne zdravi
 Ferdinand               mailto:ferdinand777@pobox.sk

Keď však budete odpovedať na email človeka, ktorý Vám píše z iného časového pásma, než v akom sa nachádzate Vy, vtedy Vám Bat! do odpovede automaticky vloží:


V nedelu, 29. jula 2001 o 22:04:11 (GMT -0400),
ked som mal na hodinkach 04:04 (pondelok),
napisal John Smith:

> ...................................................................................
> ............................................................


--
Srdecne zdravi
 Ferdinand               mailto:ferdinand777@pobox.sk

Späť


11)   Ako automaticky vložiť do správy dátum (napríklad dnešný dátum) v ktoromkoľvek jazyku nezávisle od toho, akú jazykovú lokalizáciu Windows používam a aké mám vo Windows Regionálne nastavenia?

Príklad pre francúzštinu: založte si vkladaciu šablonu datum-fr:

%REM="Prelož deň do francúzštiny"%-
%IF:"%DATE=""ddd"""="po":"Lundi"%-
%IF:"%DATE=""ddd"""="ut":"Mardi"%-
%IF:"%DATE=""ddd"""="st":"Mercredi"%-
%IF:"%DATE=""ddd"""="št":"Jeudi"%-
%IF:"%DATE=""ddd"""="pi":"Vendredi"%-
%IF:"%DATE=""ddd"""="so":"Samedi", %-
%IF:"%DATE=""ddd"""="ne":"Dimanche"%-
%-
%REM="Vlož dátum"%-
le %DATE="d" %-
%-
%REM="Prelož mesiac do francúzštiny"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="I":"janvier"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="II":"février"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="III":"mars"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="IV":"avril"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="V":"mai"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="VI":"juin"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="VII":"juillet"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="VIII":"août"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="IX":"septembre"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="X":"octobre"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="XI":"novembre"%-
%IF:"%DATE=""mmm"""="XII":"décembre" %-
%-
%REM="Pridaj rok"%-
%DATE="yyyy"%-

Výsledkom tejto vkladacej šablony pri použití makra %QINCLUDE="datum-fr" v odpovedacej šablone bude dátum v štandardnej francúzskej písanej podobe:


Jeudi, le 2 août 2001

Dôležitá poznámka: vyššie uvedená vkladacia šablona predpokladá, že Vaše Regionálne nastavenia vo Windows sú slovenské. Ak používate iné ako slovenské Regionálne nastavenia, zameňte si, prosím, vo vyššie uvedenej vkladacej šablone údaje „po, ut, st, št, pi, so, ne“ za údaje používané vo Vašich Regionálnych nastaveniach. (Napríklad v anglických Regionálnych nastaveniach Windows to sú „Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun“.) Podobne, ak je to potrebné, zameňte vo vyššie uvedenej vkladacej šablone skratky mesiacov „I, II, III ... XII“ za skratky používané vo Vašich regionálnych nastaveniach; napríklad v anglických Regionálnych nastaveniach sa pre mesiace používajú akronymy „Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec“.

Späť


12)   Akú odpovedaciu šablonu používa v emailových diskusných skupinách autor tejto webstránky?
%Charset="ISO-8859-2"%-
V%QINCLUDE="den" %QINCLUDE="doba-dna", %-
%QINCLUDE="datum" %QINCLUDE="mesiac" %QINCLUDE="rok" %-
o %QINCLUDE="cas2" (%QINCLUDE="gmt2"),%-
%IF:"%QINCLUDE='cas2'"="%OTIME='hh:mm:ss'":"%- ":"
ked v Bratislave na Slovensku bolo %OTIME%-
%QINCLUDE='den-iny',%-"
%ABOFROMNAME="%OFROMNAME" napisal%-
%IF:"%ABOFROMGENDER"="1":"":"%IF:'%ABOFROMGENDER'='2':'a':'(a)'":

%Cursor%Quotes
-- 
Zdravi
Alex. Avenarius
www.avenarius.sk

[sprava zaslana programom "The Bat!", verzia %THEBATVERSION]

Výsledok tejto odpovedacej šablony je trojaký. Ktorý z troch možných výsledkov šablona vyprodukuje, je ovládané automaticky:

a)   Ak odpovedáme človeku, ktorý nám napísal z tej istej časovej zóny, v ktorej bývame my, šablona automaticky vygeneruje iba dva úvodné riadky odpovede:


Vo stvrtok vecer, 26. jula 2001 o 18:53:11 (+0200), 
Janko Hrasko napisal:

> ...................................................................................
> ............................................................


-- 
Zdravi
Alex. Avenarius
www.avenarius.sk

[sprava zaslana programom "The Bat!", verzia 1.54 Beta/4]

b)   Ak odpovedáme človeku, ktorý nám napísal z inej časovej zóny, než v akej bývame my, šablona automaticky vygeneruje až tri úvodné riadky odpovede, pričom druhý riadok bude obsahovať porovnanie času v našej časovej zóne s časovou zónou odosielateľa:


V sobotu naobed, 28. jula 2001 o 12:43:33 (-0700),
ked v Bratislave na Slovensku bolo 21:43,
Helen Baxter napisala:

> ...................................................................................
> ............................................................


-- 
Zdravi
Alex. Avenarius
www.avenarius.sk

[sprava zaslana programom "The Bat!", verzia 1.54 Beta/4]

c)   Ak odpovedáme človeku, ktorý nám napísal z inej časovej zóny, než v akej bývame my, a pritom v čase, keď napísal svoj email, bol v jeho časovom pásme iný deň ako v časovom pásme na Slovensku, šablona automaticky vygeneruje až tri úvodné riadky odpovede, pričom druhý riadok bude obsahovať informáciu o čase a navyše aj o kalendárnom dni a dennej dobe v časovej zóne prijímateľa v porovnaní s časovou zónou odosielateľa:


V piatok popoludni, 3. augusta 2001 o 17:59:41 (-0500),
ked v Bratislave na Slovensku bolo 0:59 (v sobotu v noci),
Pat Jones napisal(a):

> ...................................................................................
> ............................................................


-- 
Zdravi
Alex. Avenarius
www.avenarius.sk

[sprava zaslana programom "The Bat!", verzia 1.54 Beta/4]

Nato, aby vyššie uvedená odpovedacia šablona fungovala opísaným spôsobom, je potrebné založiť si pomocou editora CTRL+SHIFT+Q celkovo pätnásť vkladacích šablon (Quick Templates). Ich zoznam a kompletné znenie nájdete tu.

Späť


(české makrá nájdete tu)


anglicky rusky nemecky slovensky česky
Úvod

Pôvodný návrh makier a šablon: Januk Aggarwal
Doplnky: A.P.$lasH
Preklad a úprava do slovenčiny a češtiny: Avenarius

Ak máte k tejto webstránke otázky, ak niečo nefunguje alebo máte návrhy na vylepšenia či doplnky,
napíšte prosím na adresu a@avenarius.sk.

  Naposledy aktualizované:
28. augusta 2001 (TB! verzia 1.54 Beta/7)
Visit Avenarius’ Book of Quotations home counter