Pätnásť vkladacích šablon (Quick Templates)
používaných pre funkčnosť
odpovedacej šablony Avenariusa

(samotnú odpovedaciu šablonu a výsledky, ktoré produkuje, nájdete tu)

 

1)   vkladacia šablona den

%REM="Uvedie v 6. pade a bez diakritiky den odoslania povodnej spravy"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Sun":" nedelu"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Mon":" pondelok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Tue":" utorok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Wed":" stredu"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Thu":"o stvrtok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Fri":" piatok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Sat":" sobotu"%-

2)   vkladacia šablona day

%REM="Je nevyhnutná pre fungovanie predchádzajúcej vkladacej šablony den"%-
%SETPATTREGEXP="^Date\:\s*(...)"%-
%REGEXPMATCH="%HEADERS"%-

3)   vkladacia šablona doba-dna

%REM="Uvedie bez diakritiky dobu dna, kedy bol napisany povodny email"%-
%IF:"%QINCLUDE='cas2'"=>"04:00:00":"%IF:'%QINCLUDE=""cas2""'<='08:59:59':'rano'"%-
%IF:"%QINCLUDE='cas2'"=>"09:00:00":"%IF:'%QINCLUDE=""cas2""'<='11:59:59':'dopoludnia'"%-
%IF:"%QINCLUDE='cas2'"=>"12:00:00":"%IF:'%QINCLUDE=""cas2""'<='13:29:59':'naobed'"%-
%IF:"%QINCLUDE='cas2'"=>"13:30:00":"%IF:'%QINCLUDE=""cas2""'<='17:59:59':'popoludni'"%-
%IF:"%QINCLUDE='cas2'"=>"18:00:00":"%IF:'%QINCLUDE=""cas2""'<='21:59:59':'vecer'"%-
%IF:"%QINCLUDE='cas2'"=>"22:00:00":"%IF:'%QINCLUDE=""cas2""'<='23:59:59':'neskoro vecer'"%-
%IF:"%QINCLUDE='cas2'"=>"00:00:00":"%IF:'%QINCLUDE=""cas2""'<='03:59:59':'v noci'"%-

4)   vkladacia šablona cas2

%REM="Uvedie čas (hh:mm:ss) vzniku pôv. emailu prerátaný na čas. pásmo odosielateľa"%-
%SETPATTREGEXP="(?m-s)Date\:\s*?((.*?[\d]%-
{4})\s*?([\d]{0,2}\:[\d]{0,2}\:[\d]{0,2})\s*?(.*))"%-
%REGEXPBLINDMATCH="%HEADERS"%-
%SUBPATT="3"

5)   vkladacia šablona datum

%REM="Uvedie bez začiatočnej nuly dátum odoslania pôvodnej správy"%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="01":"1."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="02":"2."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="03":"3."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="04":"4."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="05":"5."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="06":"6."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="07":"7."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="08":"8."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM"""="09":"9."%-
%IF:"%QINCLUDE=""DOM""">"09":"%QINCLUDE=""DOM""."%-

6)   vkladacia šablona DOM

%REM="Je nevyhnutná pre fungovanie predchádzajúcej vkladacej šablony datum"%-
%SETPATTREGEXP="^Date\:.*?\,\s*(\d*)"%-
%REGEXPMATCH="%HEADERS"

7)   vkladacia šablona mesiac

%REM="Uvedie v 2. pade a bez diakritiky mesiac odoslania povodnej spravy"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Jan":"januara"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Feb":"februara"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Mar":"marca"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Apr":"aprila"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="May":"maja"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Jun":"juna"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Jul":"jula"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Aug":"augusta"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Sep":"septembra"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Oct":"oktobra"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Nov":"novembra"%-
%IF:"%QINCLUDE=""month"""="Dec":"decembra"%-

8)   vkladacia šablona month

%REM="Je nevyhnutná pre fungovanie predchádzajúcej vkladacej šablony mesiac"%-
%SETPATTREGEXP="^Date\:.*?\,[\s\d]*(\S*)"%-
%REGEXPMATCH="%HEADERS"

9)   vkladacia šablona rok

%REM="Uvedie rok odoslania povodnej spravy"%-
%SETPATTREGEXP="^Date\:.*?(\d{4})"%-
%REGEXPMATCH="%Headers"

10)   vkladacia šablona gmt2

%REM="Uvedie časové pásmo GMT, z ktorého bol odoslaný pôvodný email"%-
%REM="bez skratky GMT i bez iných skratiek v dodatočných zátvorkách"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0000":"GMT"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0000":"GMT"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0100":"+0100"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0200":"+0200"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0300":"+0300"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0400":"+0400"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0500":"+0500"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0530":"+0530"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0600":"+0600"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0700":"+0700"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0800":"+0800"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0900":"+0900"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+1000":"+1000"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+1100":"+1100"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+1200":"+1200"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0100":"-0100"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0200":"-0200"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0300":"-0300"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0400":"-0400"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0500":"-0500"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0600":"-0600"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0700":"-0700"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0800":"-0800"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0900":"-0900"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-1000":"-1000"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-1100":"-1100"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-1200":"-1200"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="+0100 (BST)":"+0100"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="EDT":"EDT"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0400 (EDT)":"-0400"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0400 (Eastern Daylight Time)":"-0400"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0500 (CDT)":"-0500"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0500 (EST)":"-0500"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="PDT":"PDT"%-
%IF:"%QINCLUDE=""gmt"""="-0700 (PDT)":"-0700"%-

11)   vkladacia šablona gmt

%REM="Je nevyhnutná pre fungovanie predchádzajúcej vkladacej šablony gmt2"%-
%SETPATTREGEXP="(?m-s)Date\:.*?(\d{0,2}\:\d{0,2})\:\d{0,2}\s*(.*)"%-
%REGEXPBLINDMATCH="%HEADERS"%-
%SUBPATT="2"

12)   vkladacia šablona den-iny

%REM="Porovnáva, či v čase, keď vznikol pôvodný email, bol v časovom pásme"%-
%REM="odosielateľa rovnaký deň ako v časovom pásme prijímateľa"%-
%IF:"%QINCLUDE='denD1'"="%ODOW":"":" (%QINCLUDE='Odoba-dna')"

13)   vkladacia šablona denD1

%REM="Uvedie v 1. páde a s diakritikou deň odoslania pôvodnej správy"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Mon":"pondelok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Tue":"utorok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Wed":"streda"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Thu":"štvrtok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Fri":"piatok"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Sat":"sobota"%-
%IF:"%QINCLUDE=""day"""="Sun":"nedeľa"%-

14)   vkladacia šablona Odoba-dna

%REM="Uvedie bez diakritiky, aka bola denna doba v casovom pasme prijimatela"%-
%REM="v tom case, ked v inom casovom pasme vznikol povodný email"%-
%IF:"%OTIME='hh:mm:ss'"=>"04:00:00":"%IF:'%OTIME=""hh:mm:ss""'<='08:59:59':'v%QINCLUDE=""Oden"" rano'"%-
%IF:"%OTIME='hh:mm:ss'"=>"09:00:00":"%IF:'%OTIME=""hh:mm:ss""'<='11:59:59':'v%QINCLUDE=""Oden"" dopoludnia'"%-
%IF:"%OTIME='hh:mm:ss'"=>"12:00:00":"%IF:'%OTIME=""hh:mm:ss""'<='13:29:59':'v%QINCLUDE=""Oden"" naobed'"%-
%IF:"%OTIME='hh:mm:ss'"=>"13:30:00":"%IF:'%OTIME=""hh:mm:ss""'<='17:59:59':'v%QINCLUDE=""Oden"" popoludni'"%-
%IF:"%OTIME='hh:mm:ss'"=>"18:00:00":"%IF:'%OTIME=""hh:mm:ss""'<='23:59:59':'v%QINCLUDE=""Oden"" vecer'"%-
%IF:"%OTIME='hh:mm:ss'"=>"00:00:00":"%IF:'%OTIME=""hh:mm:ss""'<='03:59:59':'v%QINCLUDE=""Oden"" v noci'"%-

15)   vkladacia šablona Oden

%REM="Uvedie v 6. pade a bez diakritiky, aky bol den v casovom pasme prijimatela"%-
%REM="v tom case, keď v inom casovom pasme a v iny den vznikol povodny email"%-
%IF:"%ODOW"="pondelok":" pondelok"%-
%IF:"%ODOW"="utorok":" utorok"%-
%IF:"%ODOW"="streda":" stredu"%-
%IF:"%ODOW"="štvrtok":"o stvrtok"%-
%IF:"%ODOW"="piatok":" piatok"%-
%IF:"%ODOW"="sobota":" sobotu"%-
%IF:"%ODOW"="nedeľa":" nedelu"%-
  Naposledy aktualizované:
9. augusta 2001 (TB! verzia 1.54 Beta/5)
Visit Avenarius’ Book of Quotations home counter