Polročné diktáty z nemčiny

školský rok 2002/03

(8. a 9. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


(polročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: štvrtok/piatok, 16./17. januára 2002)
(3. štvrťročný diktát v oboch ročníkoch je plánovaný na: štvrtok/piatok, 3./4. apríla 2003)
Trieda VIII. A
Priemerný počet chýb: 6,54 35,07
Priemerná známka triedy: 0,59 1,87  

O známke rozhoduje nielen počet, ale najmä závažnosť chýb v diktáte.

   lepšie
 horšie
ako minule
počet chýb teraz známka
Lucia 14 39 2
Jana 4 35 2
Adam  
Eliška 3 17 1
Laura 17 41 2
Nikola 15 46 2
Lenka 6 21 1
Lukáš 12 64 4
Rasťo 46 2
Alica 10 25 1/2
Mária 0 20 1/2
Lívia 9 19 1/2
Andrej 9 54 2/3
Tomáš 7 20 1
Juraj 7 19 1
Martin < 25 >  
Filip 28 60 3
 
Trieda IX. B
Priemerný počet chýb: 2,31 18,88
Priemerná známka triedy: 0,00 1,91  

O známke rozhoduje nielen počet, ale najmä závažnosť chýb v diktáte.

   lepšie
 horšie
ako minule
počet chýb teraz známka
Ivona 19 0 1
Biba 17 6 1
Veronika 4 15 1/2
Tomáš E. 15 30 2/3
Dodo G.   < 11 > 10 2/3
Tereza 26 2
Mišo   < 35 > 16 3/4
Tomáš K. 5 26 2
Peter K. 5 19 2
Jakub 1 17 2
Martin < 52 >  
Peter M. 35 3
Denisa 4 8 1
Lea 9 12 1
Milan 2 23 2
Lukáš 18 47 3
Lucia 3 14 1
Jozef V. 3 17 1/2

† = známka znížená o 1 stupeň za použitie učebnice


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v piatok, 10. januára 2003 o 21:29 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign