Štvrťročné diktáty z nemčiny

školský rok 2002/03

(8. a 9. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


(Štvrťročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: utorok, 26. novembra 2002)
Trieda VIII. A
Priemerný počet chýb: 28,53
Priemerná známka triedy:   2,46  

O známke rozhoduje nielen počet, ale najmä závažnosť chýb v diktáte.

  počet chýb známka
Lucia 53 4
Jana 31 3
Adam  
Eliška 14 1/2
Laura 24 2
Nikola 31 2/3
Lenka 27 3
Lukáš 76 4-
Rasťo  
Alica 15 2
Mária 20 2
Lívia 10 1/2
Andrej 45 3
Tomáš 13 1/2
Juraj 12 1/2
Martin 25 2
Filip 32 3
 
Trieda IX. B
Priemerný počet chýb: 21,19
Priemerná známka triedy:   1,91  

O známke rozhoduje nielen počet, ale najmä závažnosť chýb v diktáte.

  počet chýb známka
Ivona 19 2
Biba 23 2/3
Veronika 19 1/2
Tomáš E. 15 1/2
Dodo G. 11 1
Tereza  
Mišo 35 2/3
Tomáš K. 21 2
Peter K. 14 1
Jakub 16 1/2
Martin 52 4
Peter M.  
Denisa 12 1/2
Lea 21 2
Milan 21 2
Lukáš 29 2/3
Lucia 17 2
Jozef V. 14 1


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v sobotu, 9. novembra 2002 o 16:25 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign