Avenarius' Daily Schedule / Denný režim Nero Wolfe & Immanuel Kant in memoriam
 
Act. No. Ideal Time Alternative Activity     Ideal Duration Alternative
Time Explanation Vysvetlenie Duration
better worse     better worse
II 5:00     EX Get up & Weight
&
Move Around and/or Clean Up
Vstať + váha
+
hýbať sa a/alebo upratovať
0.75    
III 5:45     MCh Morning Chores * [5 items] Ranné vybavovačky * [5 položiek] 1.25    
II–III       M summary of morning activities zhrnutie ranných činností 2    
IV 7:00     FL Foreign language study Štúdium cudzieho jazyka 0.25    
V 7:15     PrM Morning Prayer Cycle Ranný modlitebný cyklus 0.25    
VI 7:30     QU Quotations Processing Spracúvanie citátov 0.5    
IV–VI       US summary of preliminary studies zhrnutie úvodných štúdií 1    
VII 8:00     S1 Studies of Non-Fiction Štúdium non-fiction 4 2.75 2
VIII 12:00     S2a Studies of Fiction (Part 1) Štúdium fiction (1. časť) 1    
IXa       FD Administrative Chores Administratívne práce 0 2.5 4
IXb       FP Earning Money When and Where I Choose Zarábanie peňazí, keď a kde chcem ja 0 2.5 4
X       FA Altruistic Work Done For Free Altruistická nezaplatená práca 0 2.5 4
XI       F Earning Money At Others' Will Zarábanie peňazí, keď a kde kážu iní 0 2.5 4
XII 13:00     NCh Noon Chores (incl. 0.5 Move
& [
pre-Food-Principles &] Lunch
& 0.25
CleanUp)
Obedňajšie vybavovačky (vrát. 0.5 pohyb
& [
predjedlové princípy &] obed
& 0.25
upratovanie)
2    
XIII 15:00     PrN Noon Prayer Cycle Obedný modlitebný cyklus 0.25    
XIV 15:15     NP Afternoon nap Popoludňajší spánok 0.75    
XII–XIV       N summary of noon activities zhrnutie poludňajších činností 3    
XV 16:00     S2b Studies of Fiction (Part 2) Štúdium fiction (2. časť) 3 2.75 2
XVI       S3 Computer Work; Creative Writing Práca s počítačom; tvorivé písanie 0 1.5 3
VII       S1 Studies of Non-Fiction Štúdium non-fiction 4 2.75 2
VIII + XV       S2 Studies of Fiction Štúdium fiction 4 2.75 2
XVI       S3 Computer Work; Creative Writing Práca s počítačom; tvorivé písanie 0 1.5 3
VII+VIII+XV     PS Pursuit of Humanities, Literature, or Arts Humanitné, literárne alebo umelecké štúdiá 8 5.5 4
VII+VIII+XV+XVI     RS Regular Daily Studies Pravidelné každodenné štúdiá 8 5.5 4
IX–XI       FS Earning Money / Admin Chores Zarábanie peňazí / Administratíva 0 2.5 4
IV-X+XIII+XV+XVI+XX+XXI   S Summary of All of the Day's Studies Zhrnutie všetkých štúdií počas dňa 9.5 7 5.5
XVIIa 19:00     ECh1 Evening Chores (Part 1):
0.5
Move & 0.25 CleanUp
Večerné vybavovačky (1. časť):
0.5
pohyb & 0.25 upratovanie
     
XVIIb       ECh2 (Part 2): ** [5 items] (2. časť): ** [5 položiek] 0.75 1 1.25
XVIIc       TXT Catching up with World News Oboznámenie sa s aktualitami zo sveta      
XVIId       PRG Work/Things for Following Day Pracovný plán/veci na ďalší deň      
XVII       ECh summary of evening activities zhrnutie večerných činností 1.5    
XVIIIa 20:30     EML1 Email Chores (Part 1) Vybavovanie emailov (1. časť)      
XVIIIb       EML2 Email Chores (Part 2) Vybavovanie emailov (2. časť)      
XIX       AL “Real Life Contact with People „Skutočný život“ kontakt s ľuďmi      
XVIII–XIX       Out summary of altruistic activities zhrnutie altruistických činností 1.25 2.25 2.75
XX 21:45 22:45 23:15 JR Writing Journal Entry Zápis do denníka 5 min.    
XXI 21:50 22:50 23:20 PrB Before-Bed Prayer Cycle Modlitebný cyklus pred zaľahnutím 10 min.    
I + XIV       SLS summary of time spent asleep zhrnutie prespaného času za posledný deň 7.75 6.75 6.25
I 22:00 23:00 23:30 SL Sleep Spánok 7 6 5.5
                   
MCh 5 items * clothes / departure Items preparation príprava šiat / položiek na mimo domov
wash umývať
[pre-food-principles &] breakfast [predjedlové princípy &] raňajky
admin webpages check administrátorská kontrola webstránok
    teeth zuby
ECh 5 items ** [pre-food-principles &] dinner [predjedlové princípy &] večera
teeth zuby
washing up dishes umyť riad
putting away clothes poukladať šaty
making the bed upraviť posteľ
Visit Day-Logs Homepage / Úvodná stránka ku grafom

home counter   Visit Avenarius’ Book of Quotations   This Webpage Last Updated On:
6 November 2010