Výsledky trištvrteročných testov z nemčiny

školský rok 2001/02

(7. a 8. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


(Koncoročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: štvrtok, 6. júna 2002)
(Koncoročný diktát v oboch ročníkoch je plánovaný na druhú polovicu mája 2002)

Jednotná stupnica pre oba ročníky:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

75 a viac % známka   1
50 až 74 % známka   2
30 až 49 % známka   3
20 až 29 % známka   4
menej ako 20 % známka   5
Trieda VII. A
Percentuálny priemer triedy: 2,24 60,94 % (známka 2)
Priemerná známka triedy: 0,25 2,25
Plný počet bodov v písomke:   83

Lucia 9 60 % 2
Jana 6 63 % 2
Adam 1 65 % 2
Eliška 14 77 % 1
Barbara 9 45 % 3
Laura 12 69 % 2
Nikola 21 49 % 3
Lenka 25 89 % 1
Lukáš 18 14 % 5
Rasťo 5 49 % 3
Alica H. 3 79 % 1
Mária 1 89 % 1
Lívia 12 81 % 1
Andrej 11 19 % 5
Juraj 11 72 % 2
Filip * 30 55 % 2

* = vylepšené v opravnom teste

Trieda VIII. B
Percentuálny priemer triedy: * 9,76 69,76 % (známka 2)
Priemerná známka triedy: * 0,35 1,65
Plný počet bodov v písomke:   88

Ivona * 4 80 % 1
Biba * 38 89 % 1
Veronika 34 85 % 1
Tomáš E. * 1 76 % 1
Dodo G. 28 34 % 3
Tereza * 35 90 % 1
Mišo * 45 85 % 1
Tomáš K. 29 31 % 3
Peter K. * 27 88 % 1
Jakub * 12 85 % 1
Martin * 32 82 % 1
Peter M. 30 28 % 4
Lea 15 78 % 1
Milan * 14 88 % 1
Lukáš * 3 46 % 3
Lucia 2 51 % 2
Jozef V. * 21 70 % 2

* = vylepšené v opravnom teste


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v pondelok, 10. júna 2002 o 19:12 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign