Výsledky polročných diktátov z nemčiny

školský rok 2001/02

(7. a 8. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


(Trištvrteročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: štvrtok, 11. apríla 2002)
(Trištvrteročný diktát v oboch ročníkoch je plánovaný na druhú polovicu marca 2002)

Trieda VII. A

Priemerná známka triedy: 1,75


Lucia 2-   Jana 2
Adam 1/2   Eliška 1/2
Barbora 2-   Laura 2-
Nikola 1/2   Lenka 1-
Lukáš   Rasťo 2
Alica H. 1   Mária 1/2
Lívia 1-   Andrej
Juraj   Filip


Trieda VIII. B

Priemerná známka triedy: 1,29


Ivona 1   Biba 1
Veronika 2   Tomáš E.
Dodo G. 1   Tereza 1/2
Mišo 1/2   Tomáš K. 1/2
Peter K. 1   Jakub 1
Martin   Peter M.
Lea 1   Milan 1
Lukáš 2   Lucia 1/2
Jozef V. 1      
Výsledky štvrťročných testov z nemčiny

aktualizované po opravných písomkách v oboch ročníkoch

školský rok 2001/02

(7. a 8. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


(Polročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: utorok, 15. januára 2002)

 

Jednotná stupnica pre oba ročníky:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

60 a viac % známka   1
50 až 59 % známka   2
30 až 49 % známka   3
20 až 29 % známka   4
menej ako 20 % známka   5


Trieda VII. A

Percentuálny priemer triedy: * 65,69 % (známka 1)
Priemerná známka triedy: * 1,69
Plný počet bodov v písomke: 120


Lucia * 66 % 1
Jana * 73 % 1
Adam * 91 % 1
Eliška 78 % 1
Barbora 57 % 2
Laura 81 % 1
Nikola 49 % 3
Lenka 87 % 1
Lukáš 27 % 4
Rasťo * 62 % 1
Alica H. 74 % 1
Mária 61 % 1
Lívia 93 % 1
Andrej 39 % 3
Juraj 85 % 1
Filip 28 % 4

* = známka vylepšená v opravnom testeTrieda VIII. B

Percentuálny priemer triedy: * 67,47 % (známka 1)
Priemerná známka triedy: * 1,29
Plný počet bodov v písomke: 101


Ivona * 70 % 1
Biba 66 % 1
Veronika 73 % 1
Tomáš E. 84 % 1
Dodo G. 62 % 1
Tereza * 60 % 1
Mišo 78 % 1
Tomáš K. 73 % 1
Peter K. 65 % 1
Jakub 80 % 1
Martin * 52 % 2
Peter M. * 67 % 1
Lea 92 % 1
Milan 67 % 1
Lukáš 28 % 4
Lucia 58 % 2
Jozef V. * 72 % 1

* = známka vylepšená v opravnom teste

Gymnázium

Výsledky štvrťročného testu z informatiky – 1.A

Výsledky štvrťročného testu z informatiky – 1.BTieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v stredu, 16. januára 2002 o 10:45 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign