Výsledky polročných testov z informatiky

školský rok 2001/02

(Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bratislava)

Na dosiahnutie stupňa A
oprávňujúceho na zisk jednotky na vysvedčení
bolo potrebné získať 66 % možných bodov

Trieda I. A
Plný počet bodov v písomke:   55
Percentuálny priemer triedy: 18,50 41,12 %   (bez pokročilých)  
    47,10 %   (s pokročilými)  
Priemerná známka na vysvedčení:   1,724   (bez pokročilých)
    1,618   (s pokročilými)  

       polročná
písomka
*vysved-
čenie*
Veronika B. 28 0 %   *2*
Eva B. 17 34 %   *2*
Adela B. 9 40 %   *2*
Petra B. 26 34 %   *2*
Katarína C. 43 31 %   *2*
Lucia G. 7 58 %   *1*
Daniela < 63 >   *2*
Zuzana < 56 >   *2*
Juraj 1 40 %   *2*
Michal Ch. 42 33 %   *2*
Lenka 11 41 %   *2*
Monika 25 42 %   *1*
Petra J. 19 34 %   *2*
Táňa 18 38 %   *2*
Karol 60 39 %   *1*
Matej K. 7 57 %   *1*
Lucia L. 12 48 %   *2*
Andrea 11 43 %   *2*
Veronika M. 13 36 %   *2*
Michal M. 3 82 % A *1*
Eva P. 36 38 %   *2*
Nina 12 39 %   *2*
Eva S. 21 42 %   *2*
Pavol 42 44 %   *1*
Katarína T. < 25 >   *2*
Eva U. 24 31 %   *2*
Adela U. < 56 >   *2*
Matej V. 9 59 %   *1*
Oľga 24 45 %   *1*
 
Trieda I. B
Plný počet bodov v písomke:   55
Percentuálny priemer triedy: 11,76 39,35 %   (bez pokročilých)  
    40,66 %   (s pokročilými)  
Priemerná známka na vysvedčení:   1,839   (bez pokročilých)
    1,765   (s pokročilými)  

      polročná
písomka
*vysved-
čenie*
Barbara B. 7 59 %   *1*
Katarína B. 32 23 %   *2*
Denisa 11 65 %   *2*
Lucia < 51 >   *2*
Barbora C. 19 13 %   *2*
Sandra 1 47 %   *2*
Katarína F. 26 38 %   *2*
Marek F. 31 48 %   *1*
Adam 4 40 %   *2*
Lenka 2 51 %   *2*
Simona < 51 >   *2*
Monika J. 15 51 %   *2*
Saša < 39 >   *2*
Viktor 22 69 % A *1*
Mária 58 7 %   *2*
Andrea < 37 >   *2*
Peter L. 43 12 %   *2*
Katarína L. < 46 >   *2*
Martin M. < 57 >   *2*
Marek M. 15 35 %   *2*
Silvia N. 23 46 %   *1*
Ivan N. 2 45 %   *2*
Katarína P. 13 33 %   *2*
Slava 1 39 %   *2*
Aneta 14 40 %   *2*
Silvia Š. 40 17 %   *2*
Pavol   41 %   *2*
Kristína 27 25 %   *2*
Ivan V. 13 67 % A *1*
Monika Ž. 12 39 %   *2*
Juliana 3 52 %   *2*
anonym   21 %    
 
Pokročilí I. A+B
Plný počet bodov v písomke:   55
Percentuálny priemer skupiny: 13,50 67,63 % A
Priemerná známka na vysvedčení:   1,00

      polročná
písomka
*vysved-
čenie*
Martin B. 25 60 %   *1*
Filip 45 40 %   *1*
Laco 23 71 % A *1*
Tomáš 3 58 %   *1*
Martin I. 22 68 % A *1*
Peter M. 37 56 %   *1*
Maroš 6 89 % A *1*
Martin V. 10 99 % A *1*


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
vo štvrtok, 7. februára 2002 o 20:55
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign