Koncoročné diktáty z nemčiny

školský rok 2002/03

(8. a 9. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


(Koncoročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: štvrtok/piatok, 12./13. júna 2003)
Trieda VIII. A
Priemerný počet chýb: 14,99 29,13
Priemerná známka triedy: 0,45 2,43  

O známke rozhoduje nielen počet, ale najmä závažnosť chýb v diktáte.

   lepšie
 horšie
ako minule
počet chýb teraz známka
Lucia 20 36 2
Jana 17 33 2/3
Adam 7 13 1/2
Eliška 5 18 2
Laura 9 26 2
Nikola 13 33 2/3
Lenka 18 28 2
Lukáš 52 86 5
Rasťo 16 30 2/3
Alica 7 18 2
Mária 11 31 2/3
Lívia 6 11 1/2
Andrej < 20 >  
Tomáš 4 7 1-
Juraj 6 7 1-
Martin 4 21 2
Filip 36 68 5
 
Trieda IX. B
Priemerný počet chýb: 13,26 42,43
Priemerná známka triedy: 1,22 2,89  

O známke rozhoduje nielen počet, ale najmä závažnosť chýb v diktáte.

   lepšie
 horšie
ako minule
počet chýb teraz známka
Ivona 13 36 2/3
Biba 11 38 2
Veronika 29 44 3
Tomáš E. 1 36 2/3
Dodo G. 10 20 2
Tereza < 26 >  
Mišo 4 55 4
Tomáš K. 16 40 2
Peter K. 13 41 3/4
Jakub 18 43 3/4
Martin 3 49 3
Peter M. 20 55 3/4
Denisa < 13 >  
Lea < 12 >  
Milan < 25 >  
Lukáš 1 59 4
Lucia 31 47 3
Jozef V. 8 31 2


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v sobotu, 7. júna 2003 o 16:29 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign