Výsledky trištvrteročných diktátov z nemčiny

školský rok 2001/02

(7. a 8. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


(Trištvrteročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: utorok, 16. apríla 2002)
Trieda VII. A
Priemerný počet chýb: 24,93
Priemerná známka triedy: 0,20 1,95  

O známke rozhoduje nielen počet, ale aj závažnosť chýb v diktáte.

   počet chýb známka
Lucia 31 2
Jana 23 1/2
Adam 26 1/2
Eliška 12 1-
Barbara 28 2
Laura 19 1/2
Nikola  
Lenka 14 1/2
Lukáš 44 3/4
Rasťo 22 1/2
Alica H. 17 1/2
Mária 17 1/2
Lívia 13 1-
Andrej 42 3/4
Juraj 13 1-
Filip 53 3/4
 
Trieda VIII. B
Priemerný počet chýb: 24,87
Priemerná známka triedy: 0,37 1,66  

O známke rozhoduje nielen počet, ale aj závažnosť chýb v diktáte.

   počet chýb známka
Ivona 26 1/2
Biba 12 1
Veronika 21 1/2
Tomáš E. 26 2
Dodo G. 24 1/2
Tereza 34 2
Mišo  
Tomáš K. 27 2
Peter K. 16 1
Jakub 18 1/2
Martin 41 2-
Peter M.  
Lea 21 1/2
Milan 17 1/2
Lukáš 46 2/3
Lucia 28 1/2
Jozef V. 16 1/2


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v stredu, 27. marca 2002 o 14:44 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign