3. štvrťročné diktáty z nemčiny

školský rok 2002/03

(8. a 9. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


(3. štvrťročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: utorok, 15. apríla 2003)
(Koncoročný diktát v oboch ročníkoch je plánovaný na: štvrtok/piatok, 29./30. mája 2003)
Trieda VIII. A
Priemerný počet chýb: 14,14 20,92
Priemerná známka triedy: 0,11 1,98  

O známke rozhoduje nielen počet, ale najmä závažnosť chýb v diktáte.

   lepšie
 horšie
ako minule
počet chýb teraz známka
Lucia 23 16 2
Jana 19 16 2
Adam 6 1-
Eliška 4 13 2
Laura 24 17 2
Nikola < 46 >  
Lenka 11 10 1/2
Lukáš 30 34 3/4
Rasťo 32 14 2
Alica 14 11 2
Mária < 20 >  
Lívia 14 5 1-
Andrej 34 20 2-
Tomáš 17 3 1
Juraj 18 1 1
Martin < 25 >  
Filip 28 32 3/4
 
Trieda IX. B
Priemerný počet chýb: 10,28 29,17
Priemerná známka triedy: 0,25 1,67  

O známke rozhoduje nielen počet, ale najmä závažnosť chýb v diktáte.

   lepšie
 horšie
ako minule
počet chýb teraz známka
Ivona 23 23 1-
Biba 21 27 1/2
Veronika < 15 >  
Tomáš E. 7 37 2
Dodo G. < 10 >  
Tereza < 26 >  
Mišo 35 51 2-
Tomáš K. 2 24 1-
Peter K. 9 28 1/2
Jakub 8 25 1/2
Martin < 52 >  
Peter M. < 35 >  
Denisa 5 13 1
Lea < 12 >  
Milan 2 25 1/2
Lukáš 11 58 3
Lucia 2 16 1-
Jozef V. 6 23 1-


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v nedeľu, 30. marca 2003 o 19:36 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign