Výsledky polročných testov z nemčiny

školský rok 2001/02

(7. a 8. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


(Trištvrteročný test v oboch ročníkoch je plánovaný na: štvrtok, 11. apríla 2002)
(Trištvrteročný diktát v oboch ročníkoch je plánovaný na druhú polovicu marca 2002)

Jednotná stupnica pre oba ročníky:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

67 a viac % známka   1
50 až 66 % známka   2
30 až 49 % známka   3
20 až 29 % známka   4
menej ako 20 % známka   5
Trieda VII. A
Percentuálny priemer triedy: 7,02 58,67 % (známka 2)
Priemerná známka triedy: 0,31 2,00
Plný počet bodov v písomke:   91
Priemerná známka na vysvedčení:   1,62

       polročná
písomka
*vysved-
čenie*
Lucia 15 51 % 2 *2*
Jana 16 57 % 2 *2*
Adam 27 64 % 2 *1*
Eliška 13 91 % 1 *1*
Barbora 21 36 % 3 *2*
Laura < 81 >   *1*
Nikola 21 70 % 1 *1*
Lenka 23 64 % 2 *1*
Lukáš 5 32 % 3 *3*
Rasťo 18 44 % 3 *2*
Alica H. 2 76 % 1 *1*
Mária 27 88 % 1 *1*
Lívia 24 69 % 1 *1*
Andrej 9 30 % 3 *3*
Juraj 2 83 % 1 *1*
Filip 3 25 % 4 *3*
 
Trieda VIII. B
Percentuálny priemer triedy: 9,47 58,00 % (známka 2)
Priemerná známka triedy: 0,71 2,00
Plný počet bodov v písomke:   72
Priemerná známka na vysvedčení:   1,29

      polročná
písomka
*vysved-
čenie*
Ivona 6 76 % 1 *1*
Biba 15 51 % 2 *1*
Veronika 22 51 % 2 *1*
Tomáš E. 9 75 % 1 *1*
Dodo G. < 62 >   *1*
Tereza 5 55 % 2 *1*
Mišo 38 40 % 3 *1*
Tomáš K. 13 60 % 2 *1*
Peter K. 4 61 % 2 *1*
Jakub 7 73 % 1 *1*
Martin 2 50 % 2 *2*
Peter M. 9 58 % 2 *2*
Lea 29 63 % 2 *1*
Milan 7 74 % 1 *1*
Lukáš 15 43 % 3 *2*
Lucia 9 49 % 3 *2*
Jozef V. 23 49 % 3 *2*


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
vo štvrtok, 24. januára 2002 o 18:58 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign