Výsledky koncoročných testov z nemčiny

školský rok 2001/02

(7. a 8. ročník ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava)


Jednotná stupnica pre oba ročníky:

(podľa dosiahnutého percenta z plného počtu bodov)

80 a viac % známka   1
50 až 79 % známka   2
30 až 49 % známka   3
20 až 29 % známka   4
menej ako 20 % známka   5
Trieda VII. A
Percentuálny priemer triedy: 2,94 63,88 % (známka 2)
Priemerná známka triedy: 0,19 2,06
Plný počet bodov v písomke:   121
Priemerná známka na vysvedčení: 0,068 1,688

      koncoročná
písomka
*vysved-
čenie*
Lucia 3 57 % 2 *2*
Jana 24 37 % 3 *2*
Adam   3 62 % 2 *2*
Eliška 0 77 % 2 *1*
Barbara   8 53 % 2 *2*
Laura 21 48 % 3 *2*
Nikola   28 77 % 2 *1*
Lenka 21 68 % 2 *1*
Lukáš   48 62 % 2 *3*
Rasťo 1 48 % 3 *2*
Alica H. 5 74 % 2 *1*
Mária 3 86 % 1 *1*
Lívia 5 76 % 2 *1*
Andrej 36 55 % 2 *3*
Juraj 14 86 % 1 *1*
Filip 1 56 % 2 *2*

† = vylepšené v opravnom teste

Trieda VIII. B
Percentuálny priemer triedy: 3,36 73,12 % (známka 2)
Priemerná známka triedy: 0,06 1,71
Plný počet bodov v písomke:   115
Priemerná známka na vysvedčení: 0,063 1,353

      koncoročná
písomka
*vysved-
čenie*
Ivona 18 62 % 2 *1*
Biba 27 62 % 2 *1*
Veronika   3 88 % 1 *1*
Tomáš E. 20 96 % 1 *1*
Dodo G. 33 67 % 2 *2*
Tereza   13 77 % 1 *1*
Mišo   4 89 % 1 *1*
Tomáš K. 18 49 % 3 *2*
Peter K. 25 63 % 2 *1*
Jakub 11 96 % 1 *1*
Martin   36 46 % 3 *2*
Peter M. 38 66 % 2 *2*
Lea   2 76 % 2 *1*
Milan 5 83 % 1 *1*
Lukáš   8 54 % 2 *2*
Lucia   49 100 % 1 *1*
Jozef V. 1 69 % 2 *2*

† = vylepšené v opravnom teste


Tieto stránky nájdete na internete na adrese:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: (++421 2) 43 63 88 71
Táto webstránka bola naposledy aktualizovaná:
v sobotu, 22. júna 2002 o 18:31 SEČ
home counter
Valid HTML 4.0! Valid CSS! No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign