sv. Vincent de Paul (kliknutím navštívite server vincentdepaul.sk)  

Gymnázium a ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava

školský rok 2004/05Feedback Form for Students (2nd half of school year 2004/5) /
Dotazník pre študentov (2. polrok školského roka 2004/5)

Final Quarterly Test (2004/5)


(ARCHÍV: školský rok 2003/04)

2nd Quarterly Dictation / Diktat für 2. Vierteljahr (2003/4)

English Olympics 2003/04 – II.GB Class Preliminary Round

Quarterly Dictations in school year 2003/04   (spreadsheet)
Vierteljahres-Diktate im Schuljahr 2003/04   (Tabelle)


(ARCHÍV: školský rok 2002/03)

English and German Quarterly Tests in school year 2002/03   (spreadsheet)
Štvrťročné testy z nemčiny a angličtiny v šk. roku 2002/03   (tabuľka)

Opravné koncoročné písomky z nemčiny a angličtiny
Gymnázium – Final Quarterly Test

ZŠ – Koncoročné testy z nemčiny

Gymnázium – Final Quarterly Dictation
ZŠ – Koncoročné diktáty z nemčiny

Opravné 3. štvrťročné písomky z nemčiny a angličtiny
Gymnázium – 3rd Quarterly Test
ZŠ – 3. štvrťročné testy z nemčiny

Gymnázium – 3rd Quarterly Dictation
ZŠ – 3. štvrťročné diktáty z nemčiny

Gymnázium – Matrix Test (March 2003)

Opravné polročné písomky z nemčiny a angličtiny
Gymnázium – 2nd Quarterly Test
ZŠ – Polročné testy z nemčiny

Gymnázium – 2nd Quarterly Dictation
ZŠ – Polročné diktáty z nemčiny

Opravné štvrťročné písomky z nemčiny a angličtiny
Gymnázium – 1st Quarterly Test
ZŠ – Štvrťročné testy z nemčiny

Gymnázium – 1st Quarterly Dictation
ZŠ – Štvrťročné diktáty z nemčiny
Gymnázium, II.B – Trial Dictation

Gymnázium, II.B – Headway Test I


(ARCHÍV: školský rok 2001/02)

ZŠ a Gymnázium – Vysvedčenie pre učiteľa za školský rok 2001/02

Gymnázium – Testy z informatiky za druhý polrok šk. r. 2001/02
Gymnázium – Emaily o emailoch
ZŠ – Koncoročné testy z nemčiny

ZŠ – Koncoročné diktáty z nemčiny

ZŠ – Trištvrteročné testy z nemčiny
ZŠ – Trištvrteročné diktáty z nemčiny

Gymnázium – Polročné testy z informatiky
ZŠ – Polročné testy z nemčiny

Staršie výsledky


Posledná aktualizácia stránok s výsledkami:
pondelok, 22. júna 2005 o 17:31 SEČ
{here used to be a counter from digits.com}
Adresa stránok na internete:
avenarius.sk/test alebo vincentdepaul.sk/avenarius
Emailová adresa učiteľa (Alexander Avenarius):
a@avenarius.sk alebo avenarius@vincentdepaul.sk
telefón: +421 2 43638872
alebo +421 903 638872
Valid HTML 4.0! Valid CSS! Avenarius' Book of Quotations No Explorer, Netscape, or Windows-specific code on this website  Visit the site of the AnyBrowser campaign
Podrobné štatistiky návštevnosti týchto webstránok s výsledkami testov
sa dozviete, keď kliknete na túto ikonku:
Pozrite si štatistiku návštevnosti týchto stránok